तुमचे Gmail सुरक्षित आहे का ?

कधी विचार केलाय का Gmail आपल्याला एवढा सर्व सुविधा मोफत का देतो ? Gmail ला आज अब्जो मिलीयन डॉलरचा खर्च येतो हा सर्व पसारा सांभाळायला .

आपण सर्व Gmail वापरतो . कारण ते वापरायला सोपे वाटते . तसेच त्यातले Features जसे कि , Google Calender , Contacts, Labels
Hangout ,Video Chat , Google Drive आणि खूप काही आपले काम अधिक सोपे करतात . थोडक्यात काय , तर आपण विद्याथी असाल , उद्योजक असाल किवा एखादा छोटा मोठा व्यावसाइक किवा नोकरी करत असाल तर तुम्हाला कामासाठी लागणारा सर्व गोष्ठी Gmail पुरवतो .

आपण आपल्या ग्राहकाना आपल्या कामाचे बजेट पाठवतो. आपण खासगी Chat करतो . Google Calender चा वापर करून दैनंदीनी नोंद करून ठेवतो , इतकच नाही तर Google Drive वर काही खासगी Reports , Files etc. ठेवतो . प्रश्न असा आहे कि सर्व खासगी माहिती सुरक्षित आहे का ?

आता जेव्हा Gmail Login करता तेव्हा आपल्याला तीन Categories मध्ये आपला Gmail दिसतो १) Primary २)Social &
३) Promotions , आता हे Gmail ला समजते कसे कि अमुक ईमेल हा Primary मध्ये टाकावा , किवा जाहीरात ईमेल Promotions मध्ये
हे ठरते प्रत्येक ईमेलच्या विषयावरून आणि ईमेल Body मध्ये की लिहिलेले आहे त्या वरून याचा अर्थ Gmail तुमचे ईमेल वाचून ते तीन किवा जास्त Category मध्ये टाकतो . तसेच आपण जे Quotations Gmail चा माध्यामातून पाठवतो किवा कोणतीही माहिती जी Gmail च्या माध्यामातून पाठवतो किवा स्वीकारतो त्यांचा ताबा Gmail कडे आहे ही गोष्ट आपण विसरतो.

gmail category

खरच आपल्याला विचार करायची गरज आहे , की उदयोजकासाठी Gmail चा वापर सुरक्षित आहे का ?
आज Gmail चे ४२५ Millions Active Users आहेत , त्याचा Email वर जे काही असेल ते सर्व Gmail चा ताब्यात आहे .

याला पर्याय काय ?
तुमचा वेबसाईट च्या Domain चे Email Id बनवा व ते वापरा . उदा माझा कंपनीच्या वेबसाईटचे नाव आहे www.cybersecuredindia.com तर Email असेल info@cybersecuredindia.com.

अधिक माहितीसाठी संपर्क करा :
Nikhil Mahadeshwar +91 9773170378
nikhil@cybersecuredindia.com
www.cybersecuredindia.com